Tag Archives: hoạt động tín dụng

Nợ xấu ngân hàng ngày càng tăng cao

Theo số liệu nợ xấu của các ngân hàng 09 tháng đầu năm do Công ty chứng khoán Rồng Việt thống kê thì nợ xấu đến từ 17 ngân hàng trong nước đang ở mức tăng rất lớn.

Theo báo cáo tháng 11 của Công ty chứng khoán Rồng Việt cho biết nợ xấu của các ngân hàng niêm yết tăng mạnh trong 9 tháng năm 2020. Theo đó, nợ xấu từ 17 ngân hàng này đã tăng tới hơn 30% so với thời điểm cuối năm 2019 với tổng mức nợ là 97.280 tỉ đồng và chiếm 1,8% so với tổng giá trị tài sản. Theo con số công bố của Ngân hàng Nhà nước thì tính đến thời điểm 09 tháng đầu năm, số nợ xấu này vẫn đang nằm trong tỷ lệ hợp lý là dưới 2%. Theo dự kiến, nếu như tín dụng tăng trưởng 09% trong năm 2020 thì tỷ lệ nợ xấu dự kiến đạt 2,4% trong cả năm 2020.

 Cũng vào thời điểm cuối tháng 09 thì các tổ chức tín dụng đã thực hiện tái cơ cấu thời hạn trả nợ cho hơn 272.115 khách hàng với dư nợ vay khoảng 331.000 tỉ đồng, bằng 3,8% tổng dư nợ toàn bộ hệ thống. Không phải tất cả mọi khoản vay nợ đều sẽ được tái cơ cấu để chuyển thành nợ xấu, nhưng dự kiến đến cuối năm nay, nợ xấu sẽ tăng ngày càng lớn, nguyên nhân chính đến từ sự ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 trên toàn cầu.

So với hoạt động kinh tế thì các hoạt động tín dụng sẽ có sự phục hồi chậm hơn, ước tính tín dụng tăng từ 12 – 13% trong năm 2021. Do đó, Nhà nước cần tiếp tục có những biện pháp cần thiết, kịp thời để kiểm soát nợ xấu gia tăng, như việc kéo dài thời gian gia hạn nợ xấu, phục hồi kinh tế hỗ trợ cho sự tăng trưởng của tín dụng.